Legal notice

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website www.no1ssue.com. 

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze website en andere uitingen van No.1ssue op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door No.1ssue wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. No.1ssue aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledige of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de website. No.1ssue behoudt zich het recht voor alle informatie, zonder voorafgaande kennisgeving, op ieder moment te wijzigen of verwijderen. 

Rechten
Op de gehele webshop inclusief het ontwerp, alle teksten, logo's en afbeeldingen rust het auteursrecht van No.1ssue. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan, openbaar te maken, te kopiëren of op een andere manier op te slaan of ter beschikking te stellen aan anderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van No.1ssue. Wij behouden ons het recht voor om de gebruiker de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken.

01-01-2022